แบบฝึกหัดมือซ้าย #2


ในส่วนของแบบฝึกหัดที่สองนี้จะให้คุณได้เรียนรู้การเล่นนิ้วมือซ้ายแบบอื่นๆ ที่ไม่ไช่แบบเรียงกัน (1,2,3,4)เพียงอย่างเดียว เพราะว่าถ้านำนิ้วทั้งสี่นิ้วมาเล่นสลับกัน จะได้ถึง 24 แบบเลยทีเดียว แบบฝึกหัดนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่จะให้คุณนำไปต่อยอด ลองคิด Pattern การเล่นในรูปแบบอิ่นๆ บ้าง เช่น (1,4,3,2) (2,3,1,4) (3,1,2,4) เป็นต้น แบบฝึกหัดนี้จะเริ่มเล่นจากตำแหน่งแรก(First position),ห้า(Fifth position),เก้า(Ninth position) เหมือนกับแบบฝึกหัดที่ 1 การฝึกแบบนี้จะทำให้คุณได้เรียนรู้ความเป็นไปได้ทั้งหมดในการเล่นโน้ตสายเดียวบนกีตาร์ อย่าลืมที่จะฝึกช้าๆ ครับ 

นาทีที่ 2:12

ทบทวนวิธีการอ่านแทปกีตาร์ และการวางมือซ้ายบนกีตาร์ได้ที่นี้  
วิธีการอ่านแทปกีตาร์
วิธีการวางมือซ้ายบนกีตาร์    วีดีโอแนะนำเทคนิคการเล่นดนตรี   

         
   
                                                                                        
© Patommavat Thammachard, CC license