แบบฝึกหัดมือซ้าย #1แบบฝึกหัดนี้นอกจากคุณจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการเล่นเรียงนิ้วบนกีตาร์ หรือเล่นเพื่อเสริมความแข็งแรงของนิ้วแล้ว นอกจากนั้นคุณยังได้เรียนรู้การเล่นกีตาร์บนตำแหน่งที่แตกต่างกันอีกด้วย สังเกตุมั๊ยครับว่าคุณจะขยับนิ้วมือซ้าย โดยเรียงจากนิ้วชี้, กลาง, นาง, ก้อย ตามลำดับ ในตำแหน่งการเล่นที่แตกต่างกัน เริ่มจากตำแหน่งแรก (First position), ห้า (Fifth position), เก้า (Ninth position) ฝึกแบบฝึกหัดนี้ช้าๆ กับเมโทรนอมนะครับและต้องมั่นใจว่ามือซ้ายของคุณถูกวางอย่างถูกต้องแล้ว    

นาทีที่ 0:57

ทบทวนวิธีการอ่านแทปกีตาร์ และการวางมือซ้ายบนกีตาร์ได้ที่นี้  

Follow me