โน้ตบนสาย 1-3 ตำแหน่งแรก (First Position)


Note on first three string
สอนเล่นกีต้าร์ : (โน้ตบนสาย 1-3 ตำแหน่งแรก) 

note on first three string 1
สอนเล่นกีต้าร์ : (โน้ตบนสาย 1-3 ตำแหน่งแรก) 1


note on first three string 2
สอนเล่นกีต้าร์ : (โน้ตบนสาย 1-3 ตำแหน่งแรก) 2
สอนเล่นกีต้าร์ : (โน้ตบนสาย 1-3 ตำแหน่งแรก) 3


สวัสดีครับ ในโพสนี้ได้แสดงตัวโน้ตตำแหน่งแรกบนกีตาร์ หรือ First Position เริ่มตั้งแต่สาย 3rd ไปจนกระทั่งสาย 1st เหตุผลที่ผลไม่เริ่มเรียนรู้ด้วยสาย 1st ก่อนก็คือ ลำดับของตัวโน้ตสายสามนั้นเริ่มจากเสียงซอล (G) ไปจบที่เสียง ลา (A) ที่เฟร็ตสอง พอไล่ลงสายสอง ตัวโน้ตสายเปล่านั้นเสียง ที (B) ต่อด้วย โด (C) เสียงดำเนินไปตามลำดับจนกระทั่งเสียง​ซอล G ที่เฟร็ตสาม สาย 1st 

การเริ่มฝึกเรียนรู้ตัวโน้ตบนกีตาร์ด้วยวิธีนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลำดับขั้นของตัวโน้ตและ ตำแหน่งบนคอกีตาร์ไปพร้อมๆ กัน

Follow me