Hello Again

สวัสดีครับ PTNote ได้หยุดการดำเนินการไปพักใหญ่ เนื่องด้วยภาระงานด้านอื่นที่ค่อนข้างยุ่ง 
ในปี 2017 นี้ผมจะ พยายามทำชุดการสอน, และวีดีโอสอนที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับ ขอบคุณครับ 


Note 

Follow me