บทความ

โพสต์ล่าสุด

Guitar in Two Parts #3

New Video! การใช้มือซ้ายบนกีตาร์

Guitar in Two Parts #2

Guitar in Two Parts #1

แบบฝึกหัดการเล่นโน้ตสามสายแรกบนกีตาร์ (Enjoy)

โน้ตบนสายเบส (4-6) ตำแหน่งแรก (First Position)

โน้ตบนสาย 1-3 ตำแหน่งแรก (First Position)

การอ่านแทปกีตาร์ (Guitar Tab Reading)

วิธีการอ่านคอร์ดกีตาร์ (Guitar Chord Diagram)

การตั้งสายกีตาร์ (Guitar Tuning)

ส่วนประกอบของกีตาร์คลาสสิค (Classical Guitar Parts)

Follow me